Privacy

Privacyovereenkomst

Zodra u onze website (bachschoolorkesten.nl) bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen wij informatie over u. In deze privacyovereenkomst leggen wij uit wat wij met die informatie doen. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan die veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie wij van u hebben, neem dan contact op met ons via onze contactpagina.

Artikel 1 - Toepassing van deze privacyovereenkomst
Deze privacyovereenkomst is van toepassing op alle gegevens die wij verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de gegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Als u gebruik maakt van onze website, slaan wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat op, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres en tijdzone en cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen. Daarnaast slaan wij informatie op over welke pagina's u bezoekt, gedurende uw bezoek aan de website. En welke websites of zoekresultaten u naar onze website hebben geleid. Wij noemen deze automatisch opgeslagen informatie “Apparaat-informatie”. Dit zijn gegevens die automatisch door iedere website worden opgeslagen.
Daarnaast slaan wij persoonsgegevens op van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij noemen deze persoonsgegevens “Persoonsinformatie”.
Als er in deze privacyovereenkomst wordt gesproken over “Persoonlijke informatie” wordt hiermee de Apparaat-informatie en de Persoonsinformatie bedoeld.

Artikel 2 - Gegevensverwerker
De Bachschoolorkesten zijn verantwoordelijk voor deze website en daarmee de verantwoordelijke partij voor het gebruik en verwerken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyovereenkomst.

Artikel 3 - Personen
Wij verwerken de persoonlijke informatie van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

Artikel 4 - Gegevensverzameling
Wij verzamelen apparaat-informatie met de volgende technieken:

 • “logbestanden” volgen acties die op de website plaatsvinden en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, doorverwijs- / sluitpagina's en datum- en tijdsstempels;
 • “webbakens”, “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u door de site bladert;
 • “cookies” zijn kleine tekstbestandjes die de website op de harde schijf van uw computer plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Cookies zijn ervoor om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden en om uw advertenties op websites op maat de maken. Dit wordt verder toegelicht onder artikel 13.

Wij krijgen persoonsinformatie rechtstreeks van u, zodra u:

 • onze website bezoekt;
 • een account aanmaakt;
 • gegevens invult op onze website;
 • contact opneemt met ons via mail, telefoon of op een andere manier;
 • toestemming voor het gebruik ervan geeft aan een van onze partners.


Artikel 5 - Opgeslagen persoonsgegevens
Wij maken gebruik van de volgende persoonsinformatie:

 • naam;
 • geslacht;
 • woonadres of vestigingsadres;
 • bezorgadres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • betaalgegevens.

Indien wij van de hierop volgende gegevens gebruik maken, doen wij dit uitsluitend wanneer wij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van u hebben verkregen voor het verwerken van deze gegevens. Daarbij wordt er een afspraak gemaakt waarom deze gegevens opgeslagen worden.
In sommige gevallen maken wij gebruik van de volgende persoonsinformatie:

 • geboortedatum;
 • leeftijd;
 • fotomateriaal;
 • filmmateriaal.

In uitzonderlijke gevallen maken wij gebruik van de volgende persoonsinformatie:

 • geboorteplaats;
 • financiële gegevens.

Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de volgende bijzondere persoonsinformatie:

 • medische gegevens.


Artikel 6 - Gebruiksdoelen
Wij gebruiken uw apparaat-informatie om te zoeken naar mogelijke risico's en fraude, tevens gebruiken wij deze meer in het algemeen om onze website te verbeteren en optimaliseren bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze gebruikers bladeren en omgaan met de website.
Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

 • wij hebben van u uw toestemming gekregen om uw persoonsinformatie te gebruiken;
 • wij gebruiken uw gegevens omdat wij u als klant de beste service willen gegeven wij dat zonder die informatie niet kunnen doen;
 • wij gebruiken uw gegevens omdat wij een centrale administratie bijhouden, marketingactiviteiten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden en de gegevens gebruiken voor risicobeheersing;
 • wij gebruiken uw gegevens om ons te houden aan de wet, zoals gegevens bewaren voor de belastingdienst;
 • wij moeten onze wettelijke taak uitvoeren;
 • er is sprake van een noodgeval en u niet in staat bent om toestemming te geven.

Wij, de Bachschoolorkesten, en onze partners, de J.S. Bachschool, Scholen in de Kunst en Robin Wiersma Online, verkrijgen bij inschrijving bij onze orkesten of activiteiten die wij organiseren automatisch toestemming voor het opslaan, delen en gebruiken van beeldmateriaal van u. Dit kunnen wij en onze partners delen op onder andere onze websites en op Facebook. Ook kunnen onze andere partners uw beeldmateriaal delen via haar website of social media accounts. Uw toestemming hiervoor kunt u intrekken bij onze gegevensverwerker via onze contactpagina.

Artikel 7 - Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsinformatie zo lang als wij dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij u gegevens gebruiken. Zolang u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren wij uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren wij uw gegevens alleen voor statistische doeleinden om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoelang wij specifieke gegevens bewaren, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Artikel 8 - Gegevens delen
Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met anderen. Wij delen uw persoonlijke informatie met derde partijen om ons te helpen uw persoonlijke informatie zo goed mogelijk te beschermen. Wij doen dit alleen als:

 • wij van u uw toestemming hebben gekregen om uw persoonsinformatie te gebruiken;
 • u klant bij ons bent;
 • dat noodzakelijk is om bijvoorbeeld onze centrale administratie bij te houden, marketingactiviteiten te verrichten, fraude te willen voorkomen en bestrijden en om aan risicobeheersing te doen;
 • wij dat moeten doen om ons te houden aan de wet;
 • wij dat moeten doen om onze wettelijke taak uit te voeren;
 • er sprake is van een noodgeval waarin u niet in staat bent om toestemming te geven.

Voor het beheer van onze website maken wij gebruik van Weebly. Om het voor u als gebruiker mogelijk te maken onze website te gebruiken, moeten wij uw persoonlijke informatie met Weebly delen. U kunt de privacyovereenkomst van Weebly vinden op haar website: www.weebly.com/nl/privacy.
Voor het beheer van onze centrale administratie maken wij gebruik van Google. Om het voor u als gebruiker mogelijk te maken klant van ons te worden, moeten wij uw persoonlijke informatie met Google delen. U kunt de privacyovereenkomst van Google vinden op haar website: policies.google.com/privacy.
Voor het verwerken van inschrijvingen in onze centrale administratie maken wij gebruik van JotForm. Om het voor u als gebruiker mogelijk te maken klant van ons te worden, moeten wij uw persoonlijke informatie met JotForm delen. U kunt de privacyovereenkomst van JotForm vinden op haar website: www.jotform.com/privacy/.
Voor het beheer van onze centrale administratie maken wij gebruik van Microsoft. Om het voor u als gebruiker mogelijk te maken klant van ons te worden, moeten wij uw persoonlijke informatie met Microsoft delen. U kunt de privacyovereenkomst van Microsoft vinden op haar website: privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.
Voor het beheer van onze website en centrale administratie maken wij gebruik van Robin Wiersma Online. Om het voor u als gebruiker mogelijk te maken klant van ons te worden, moeten wij uw persoonlijke informatie met Robin Wiersma Online delen. U kunt de privacyovereenkomst van Robin Wiersma Online vinden op haar website: www.robinwiersma.nl/privacy.

Artikel 9 - Opslaglocatie
Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat wij ook uw gegeven binnen de EER opslaan. In sommige gevallen worden uw persoonlijke informatie buiten de EER verwerkt. De regels in die landen bieden helaas niet altijd dezelfde bescherming van persoonlijke informatie als in Nederland. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat uw persoonlijke informatie in dat geval net zo goed beschermd worden als hier. Dat hebben wij gedaan door afspraken te maken met degenen die met uw gegevens buiten de EER omgaan. Zo blijven uw gegevens veilig. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

Artikel 10 - Veiligheid
Wij hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. Wij hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heeft u vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wanneer we uw gegevens delen met anderen, dan zijn zij ook verplicht daar met dezelfde zorg mee om te gaan als wij. Merkt u dat dit niet zo is, laat het ons ook weten via onze contactpagina.

Artikel 11 - Rechten
Omdat wij persoonsinformatie van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten wij hieronder op een rijtje.

 1. Recht op informatie: wij moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat wij met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen wij in deze privacyovereenkomst uitgebreid uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.
 2. Recht op inzage: u mag ons altijd vragen om uw gegevens die wij van u hebben in te zien.
 3. Recht op correctie: u mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.
 4. Recht om bezwaar te maken: u mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsinformatie omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.
 5. Recht op dataportabiliteit: bent u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om uw de digitale gegevens te sturen die wij van u hebben. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.
 6. Recht op beperking: u mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.
 7. Recht om vergeten te worden: u mag ons vragen om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wij verwijderen dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen wij uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten wij sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.
 8. Recht om een klacht in te dienen: u mag een klacht indienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht, dan lossen we die graag voor u op. Neem daarvoor contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Stichting Scholen in de Kunst die uw klacht gaat behandelen.

Een aanvraag of klacht kunt u naar onze Functionaris voor de Gegevensbescherming sturen via onze contactpagina. Wij verwerken uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen wij uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. Wij kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen wij bij uw gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsinformatie is.

Artikel 12 - Voorwaarden
Onze privacyovereenkomst moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyovereenkomst.

Artikel 13 - Cookies
U kunt zelf aangeven welke gegevens wij van u mogen gebruiken. Heeft u ons toestemming gegeven voor het personaliseren van uw profiel op basis van uw surf- en zoekgedrag, dan kunnen wij onze website speciaal op u instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. Wij doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website geplaatst wordt op uw hardware.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie;
 • geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en populaire onderwerpen;
 • analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en populaire onderwerpen;
 • tracking cookies, zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties.
  Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kunt u de Engelstalige educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics (analytische cookies)
 • Snowplow (analytische cookies)
 • Zotabox (analytische cookies)
 • Stripe (analytische cookies)
 • Facebook (tracking cookies)
 • Google (tracking cookies)
 • Bing (tracking cookies)
 • Ecwid (tracking cookies)
 • Owids (niet-geclassificeerde cookies)
 • Scholen in de Kunst (niet-geclassificeerde cookies)

De cookies van Google Analytics helpen ons om in te zien hoe onze gebruikers de website gebruiken. U kunt hiervoor de privacyovereenkomst van Google raadplegen op haar website: policies.google.com/privacy. Het is ook mogelijk om Google Analytics uit te schakelen voor uw apparaat via de browser add-on van Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
De cookies van Scholen in de Kunst helpen ons om tickets voor evenementen te kunnen verkopen. U kunt hiervoor de privacyovereenkomst van Scholen in de Kunst raadplegen op haar website: www.scholenindekunst.nl/praktische-informatie/privacy-statement/.
U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties door bekende diensten met de volgende links:

Daarnaast kunt uw zich ook afmelden bij sommige van dit soort services door de website van het Digital Advertising Alliance's afmeld-portaal te bezoeken op optout.aboutads.info.
Houd er rekening mee dat we de gegevensverzameling en het gebruik van onze website niet wijzigen wanneer wij een Do Not Track-signaal vanuit uw browser ontvangen.
In ons cookiebeleid kunt u lezen wat wij met cookies doen.

Artikel 14 - Gegevens van minderjarigen
Wij richten ons met onze website onder andere specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger bent dan 18 jaar, u toestemming nodig heeft van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Bent u bij uw bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan wij ervan uit dat u voor uw bezoek deze toestemming heeft gekregen. Wij houden er rekening mee dat minderjarigen informatie op onze website kunnen achterlaten. Om deze reden vragen wij altijd om het e-mailadres van de ouder of voogd. Deze ontvangt bij het achterlaten van informatie een bericht per e-mail om dit te bevestigen. Als ouder of voogd wordt u geacht bij een dergelijke melding ons op de hoogte te stellen wanneer de minderjarige zonder uw toestemming informatie bij ons heeft achtergelaten.

Artikel 15 - Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Artikel 16 - Slotopmerkingen
Wij zullen deze overeenkomst af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom persoonsgegevens wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met onze gegevensverwerker Robin Wiersma of per post met behulp van de volgende gegevens: Bachschool Orkesten, t.a.v. Robin Wiersma, Kerkplein 1, 3764 AW Soest, Nederland.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken buiten de vakantieperioden, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Deze overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2019

Veel gestelde vragen

Onze orkesten maken gebruik van online bladmuziek. Het is wegens auteursrechten niet toegestaan om deze openbaar op internet te delen en zijn dus enkel te vinden in het beveiligde deel van de website

De gegevens die jij aan ons hebt doorgegeven, worden bewaard zodat wij contact met je op kunnen nemen voor het geval dat een repetitie niet doorgaat of als er belangrijke informatie over een concert is. Voor de jeugdleden worden ook gegevens van de ouders/verzorgers bewaard, zodat deze gecontacteerd kunnen worden als er iets aan de hand is tijdens bijvoorbeeld een weekendkamp

Je gegevens slaan wij op in een online bestand beheerd door Google en een online bestand beheerd door Microsoft. Onze website, Google en Microsoft zijn allen beveiligd met een SSL-certificaat (https).

De opgeslagen gegevens zijn enkel inzichtelijk voor jou (op aanvraag bij Robin Wiersma), de websitebeheerder, de dirigent en de administratie van Scholen in de Kunst. Tijdens een weekendkamp worden de gegevens uitgedraaid en meegenomen. Deze uitdraai wordt na het kamp vernietigd. Jouw wachtwoord kunnen wij niet inzien

Je gegevens worden bewaard totdat je bij ons aangeeft dat je wil dat je gegevens worden verwijderd of zeven jaar nadat je niet meer actief bent in onze orkesten. Je kan aangeven bij Robin Wiersma dat je graag wil dat je gegevens worden verwijderd

Voor vragen, verbeterpunten en klachten over je gegevens kan je terecht bij Robin Wiersma.

Onze orkesten plaatsen regelmatig na een concert beeldmateriaal op deze website en op Facebook. Bij inschrijving geef je ons automatisch toestemming om beeldmateriaal van jou online te delen. Dit kan je intrekken bij Robin Wiersma.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn vooral bedoeld om je te onderscheiden van de andere gebruikers. Voor meer informatie kan je terecht bij ons cookiebeleid.

Wij slaan de volgende gegevens van je op:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Instrumenten
- E-mailadres
- Mobiel telefoonnummer
- Adres
- Telefoonnummer
Daarnaast slaan wij bij de jeugdleden ook de volgende gegevens op:
- Voor- en achternaam ouder/verzorger
- E-mailadres ouder/verzorger
- Mobiel telefoonnummer ouder/verzorger
Ook slaan wij op of je toestemming hebt gegeven om in de WhatsApp-groep(en) deel te nemen en of je toestemming hebt gegeven dat wij beeldmateriaal publiceren.
Bij het inschrijven voor een speciale activiteit kunnen wij naast de reeds bekende gegevens vragen naar het geslacht, de geboorteplaats en een bankrekeningnummer.